#

Szkoła Prawa Nowych Technologii (IT&TMT)

Szkoła Praw Nowych Technologii 2024 - informacje ogólne

Drugim filarem Centrum jest Szkoła Praw Nowych Technologii. Obecnie trwają zapisy na V edycję szkoły IT&TMT, która rozpocznie się w styczniu 2024 r. w Warszawie. Szkoła ta jest otwarta dla wszystkich osób pragnących poznać branżę nowych technologii od strony technologicznej i prawnej.  Właśnie po to by sprostać wyzwaniom innowacyjnej gospodarki i zapewnić podmiotom z tej branży profesjonalną pomoc prawną.

Nie ma wymogu ukończenia studiów prawniczych lub określonego stopnia zaawansowania wiedzy, co korzystnie odróżnia ją od studiów podyplomowych. Szkoła jest zatem otwarta dla studentów prawa, absolwentów, aplikantów, jak również prawników po aplikacji pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu IT&TMT. Podstawowe ograniczenie dotyczy liczby słuchaczy w danym roku, która nie będzie większa niż 30 osób. Centrum ma bowiem kształcić elitę prawników i nie jest z założenia nastawione na masowe kształcenie.

Szkoła Prawa Nowych Technologii oferuje kompleksowy program nauczania obejmujący główne obszary nowych technologii, a w szczególności: rynek oprogramowania i zasady tworzenia oprogramowania, technologię Block chain i krypto waluty, smart kontrakty, bioinformatykę, Internet rzeczy i sztuczną inteligencję, telewizja interaktywna, big data, e-sport, cyber bezpieczeństwo, Fintech.

Osoby które ukończą Szkołę Prawa Nowych Technologii otrzymają uroczyste dyplomy, a dla najlepszych absolwentów, Centrum postara się zaoferować praktyki w instytucjach współpracujących z Centrum.

Czas trwania Szkoły IPstyczeń 2024- czerwiec 2024
Dni zajęćCo druga sobota miesiąca
Godziny zajęćg. 10-17 (przerwa na lunch g. 13-14)
Forma zajęćOn-line + 2 spotkania stacjonarne w Warszawie (hybryda)
Punkty dla radców prawnych i adwokatówMożliwość zaliczenia części prawnej Szkoły IT&TMT do obowiązku doskonalenia zawodowego

 

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU