#

O Centrum

Centrum to inicjatywa zrzeszająca specjalistów z dziedziny praw własności intelektualnej i prawa nowych technologii.

Nastawiamy się na praktyczne kształcenie młodych pokoleń prawników zainteresowanych tą dziedziną prawa. Zajmujemy się przekazywaniem praktycznych umiejętności i know-how z własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Tym samym pomijamy zbędny balast historyczno-teoretyczny.

Przygotowujemy młodych prawników do wykonywania zawodu w renomowanych kancelariach oraz międzynarodowych korporacjach.

Centrum stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę specjalizacji wśród prawników w dobie, gdy ukończenie studiów prawniczych i wybranej aplikacji nie gwarantuje sukcesu rynkowego. W rezultacie chcemy oferować cenioną przez najlepszych pracodawców wiedzę, a gwarancję tego stanowi fakt, że znakomita większość wykładowców wywodzi się z tych właśnie instytucji.

SZKOŁA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Podstawowym filarem Centrum jest Szkoła Praw Własności Intelektualnej. Jest to nowy rozdział w historii polskiej dydaktyki związanej z nauczaniem prawa własności intelektualnej, gdyż kładzie zasadniczy nacisk na praktykę w dziedzinie nauczania IP. Ofertę Szkoły Własności Intelektualnej kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem wiedzy i umiejętności z zakresu prawa IP i IT. Zatem kształcimy w obszarze prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, farmaceutycznego, ochrony danych osobowych. Jeżeli chcą Państwo dokształcić się w zakresie tych dyscyplin i zdobyć konkretne umiejętności cenione przez najlepszych pracodawców, Centrum jest miejscem stworzonym właśnie dla Państwa. Szczegółowe informacje o Szkole Własności Intelektualnej znajdują się w sekcji „Szkoła IP”.

SZKOŁA PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII

Drugim filarem Centrum jest Szkoła Prawa Nowych Technologii i Prawa, która  przygotowuje prawników od strony technologicznej i biznesowej do zajmowania się problematyką nowych technologii. Tylko głębokie zrozumienie aspektów technologicznych stojących za sztuczną inteligencją, Internetem rzeczy czy blockchain umożliwi prawnikom nadążanie za nowymi projektami i profesjonalną obsługę prawną branży nowych technologii. W ramach Szkoły IT/TMT kładziemy zasadniczy nacisk na biznesowe i technologiczne aspekty nowych technologii dlatego też jest podzielona na dwie części. Pierwszą obejmującą aspekty technologiczne, którą prowadzą osoby z branż nowych technologii zajmujące się na co dzień tą tematyką. Drugą obejmującą aspekty prawne nowych technologii. Jeżeli chcą Państwo przygotować się na nadejście sztucznej inteligencji i być nowoczesnym prawnikiem w dobie nowych technologii trafili Państwo pod właściwy adres.

SZKOLENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI

IP Centrum oferuje również szkolenia dla firm, uczelni i instytucji publicznych z zakresu własności intelektualnej, ochrony innowacji, pomocy publicznej w obszarze własności intelektualnej. Szkolenia są realizowane na terenie całej Polski w oparciu o program szkolenia ustalony wspólnie z zainteresowaną instytucją i sprofilowany pod kątem uczestników szkolenia.

EKSPERTYZY I OPNIE

Centrum jest również instytucją ekspercką, która uczestniczy w projektach legislacyjnych, opracowuje opinie i ekspertyzy dotyczące tworzenia i stosowania prawa własności intelektualnej.  Przygotowujemy również opinie na potrzeby procesów sądowych oraz wyceny własności intelektualnej w związku z procesami sądowymi dotyczącymi naruszeń praw własności intelektualnej.

REKRUTACJA, PRAKTYKI I STAŻE ABSOLWENCKIE

IP Centrum ma również funkcjonować jako platforma rekrutacyjna, gdzie duże kancelarie i korporacje będą mogły poznać, a następnie zatrudnić najlepszych absolwentów Centrum. Chcemy ułatwiać swoim absolwentom znalezienie zatrudnienia lub interesujących praktyk bądź staży. Jeśli chcesz zacząć przygodę z własności intelektualną lub znaleźć atrakcyjną pracę w obszarze prawa nowych technologii to trafiłeś na właściwy adres.

Nasza inicjatywa ma umożliwiać młodszym prawnikom poznanie specyfiki pracy w dużych kancelariach i korporacjach oraz nawiązanie pożytecznych kontaktów.

Centrum jest też inicjatywą społecznościową zrzeszającą specjalistów z dziedziny IP z całej Polski, którego zadaniem będzie aktywizacja tego środowiska poprzez wspólne konferencje, seminaria, szkolenia, publikacje i przedsięwzięcia naukowe. IP Centrum ma zatem zrzeszać liderów i specjalistów z szeroko rozumianego IP.

Zapraszam

Arkadiusz Michalak

Dr Arkadiusz Michalak
radca prawny / rzecznik patentowy

Prezes Zarządu/Założyciel

Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU