#

Szkoła Praw Własności Intelektualnej (IP)

Szkoła Praw Własności Intelektualnej 2024/2025 - informacje ogólne

Podstawowym filarem Centrum jest Szkoła Praw Własności Intelektualnej. Obecnie trwają zapisy na XVI edycję szkoły IP, która rozpocznie się w październiku 2024 r. w Warszawie. Szkoła ta jest otwarta dla wszystkich osób pragnących uzyskać realną wiedzę z dziedziny IP. Nie ma wymogu ukończenia studiów prawniczych lub określonego stopnia zaawansowania wiedzy, co korzystnie odróżnia ją od studiów podyplomowych. Szkoła jest zatem otwarta dla studentów prawa, absolwentów, aplikantów, jak również prawników po aplikacji pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu IP. Podstawowe ograniczenie dotyczy liczby słuchaczy w danym roku, która nie będzie większa niż 30 osób. Centrum ma bowiem kształcić elitę prawników w dziedzinie IP i nie jest z założenia nastawione na masowe kształcenie.

Szkoła Praw Własności Intelektualnej oferuje kompleksowy program nauczania obejmujący wszystkie dziedziny IP, a w szczególności : prawo autorskie, patentowe, znaki towarowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo internetowe, obrót oprogramowaniem, domeny internetowe, proces cywilny z dziedziny IP, prawo farmaceutyczne, ochrona danych osobowych, prawo telekomunikacyjne, prawo antymonopolowe oraz ochronę konsumenta. Podstawową metodą nauczania będzie metoda sokratejska stosowana na uniwersytetach w USA oraz case study.

Osoby które ukończą Szkołę Praw Własności Intelektualnej otrzymają uroczyste dyplomy, a dla najlepszych absolwentów, Centrum postara się zaoferować praktyki w instytucjach współpracujących z Centrum.

Wykłady w ramach Szkoły odbywają się w co drugą sobotę miesiąca od października 2024 r. do czerwca 2025 r. w g. od 10 do 17 tak by jak najefektywniej zagospodarować czas bez uszczerbku dla innych zajęć słuchaczy czy wykładowców.

Czas trwania Szkoły IPPaździernik 2024-czerwiec 2025
Dni zajęćCo druga sobota miesiąca
Godziny zajęćg. 10-17 (przerwa na lunch g. 13-14)
Forma zajęć Mix: zajęcia on-line ok. 70 % co najmniej 3 zajęcia stacjonarne
Punkty dla radców prawnych i adwokatówMożliwość zaliczenia Szkoły IP do obowiązku doskonalenia zawodowego

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU