#

Program szkoły IT&TMT

Szkoła Prawa Nowych Technologii (IT&TMT) 2024 r.- program

Część I: Technologiczne i biznesowe aspekty nowych technologii
WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
ModułOpisProwadzący
Rynek oprogramowania aktualne trendyAktualne trendy na rynku oprogramowania w Polsce i na świecie- oprogramowanie biznesowe (ERP, CRM, BI), biurowe, oprogramowanie antywirusowe, aplikacje mobilne, gry komputerowe, wiodący producenci w Polsce i na świecie ich pozycja i udziały rynkowe oraz obroty, projekty, trendy, rozwiązania chmurowe (SaaS), modele dystrybucji i licencjonowania oprogramowaniaMarcin Setlak

Dyrektor zarządzający Brandelaw

Umowy wdrożenioweRodzaje umów i uprawnień do korzystania z systemów IT, praktyczne zagadnienia istotnych elementów umów wdrożeniowych, umowy wdrożeniowe a umowy licencyjne i o usługi serwisowe, zasady negocjowania umów.Anna Kobylańska
adwokat Kobylańska, Lewoszewski, Mednis
Podstawowe pojęcia informatyczneAlgorytmy, sposoby przedstawienia algorytmu, program komputerowy, interfejs, kod źródłowy, kod wynikowy, dekompilacja, język interpretowany, interoperacyjność, języki programowania: Java, Java Script, PHP, SQL, Scala, Python, R, Swift, C#, C++ bazy danych i ich rodzajeMarcin Setlak

Dyrektor zarządzający Brandelaw

Tworzenie oprogramowaniaFazy rozwoju oprogramowania, model kaskadowy, model prototypowy, model przyrostowy (iteracyjny), model równoległy, programowanie zwinne (ang. agile programming) programowanie ekstremalne (ang. extreme programming), scrum , model spiralnyMarcin Setlak

Dyrektor zarządzający Brandelaw

BLOCK CHAIN & BITCOIN
Block chain, tokeny, krypto waluty – aspekty biznesowe i prawneWprowadzenie do technologii blockchain i jej zastosowań, nowe modele biznesowe oparte o blockchain, trendy rynkowe w obszarze blockchaina, podstawowe wyzwania prawne w związku z blockchainem, prawne aspekty kryptowalut, prawne aspekty tokenów, regulacja projektów blockchainowych,decentralizacja jako pojęcie prawne, praktyczne przykłady (case studies) problemów prawnych w związku z blockchainem na gruncie regulacji finansowych oraz ochrony danych osobowych.Dr Agata Ferreira

radca prawny w Anglii i Walii

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Smart contracts: technologia i ramy prawneWprowadzenie do tematyki smart kontraktów oraz powiązanych technologii, przykłady smart kontraktów, prawne znaczenie smart kontraktów na gruncie prawa prywatnego i publicznego, współpraca prawnika i dewelopera nad rozwojem smart kontraktu, przyszłość zawodów prawniczych w świetle rozwoju smart kontraktów.Katarzyna Szczudlik

adwokat, partner

Schoenherr Halwa sp. K.

 

INNOWACYJNE PROJEKTY IT W BRANŻY LIFE SCIENCES
Innowacyjne projekty i narzędzie informatyczne w branży farmaceutycznej i life sciencesSpersonalizowana opieka zdrowotna, a źródła danych i narzędzia analityczne (data sources & advanced analytics): przekazywanie i przetwarzanie danych przez urządzenia medyczne, wearable technologies, media społecznościowe jako narzędzie diagnostyki parametrów zdrowotnych np. aktywności ruchowej, nastroju, czy zwyczajów żywieniowych; cyfrowa karta pacjenta (electronic health records); ostrzeganie o zjawiskach chorobowych (real-time alerting); przewidywanie schorzeń (predictive analytics).

Realizacja innowacyjnych projektów w korporacjach z udziałem start upów (innovation canvas); współpraca z organizacjami zewnętrznymi jako impuls do rozwoju innowacji; modele i płaszczyzny współpracy; przykłady wspólnych projektów; ewolucja i zmiana modeli biznesowych pod wpływem innovation canvas;

Michał Openchowski

IT Delivery Manager Roche

Bioinformatyka- wprowadzeniePojęcie bioinformatyki, jej zastosowanie w nauce iw biznesie, zwłaszcza branży faramceutycznej; katalogowanie informacji biologicznej; analiza sekwencji DNA i białek; mutacje DNA i ich wpływ na proces powstawania nowotworów, modelowanie molekularne i projektowanie leków; współczesne metody diagnostyki w oparciu o metody bioinformatyczneMichal Własnowolski

Centrum Transferu Technologii UW

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo systemów informatycznychPojęcie bezpieczeństwa systemów informatycznych (cyber security); bezpieczeństwo IT (Information Technology) i OT (Operation Technology); najgłośniejsze przypadki włamań do systemów IT i OT; jak działają cyberprzestępcy – metody ataków; wykrywanie i zapobieganie atakom cybernetycznym; standardy i najlepsze praktyki w obszarze cyberbezpieczeństwaDaniel Grabski

Cybersecurity & Compliance Lead, Public Sector at Amazon Web Services (AWS)

Internet Rzeczy (IoT) i Sztuczna Inteligencja (AI)
Sztuczna inteligencja a działania marketingowePojęcie i zastosowanie sztucznej inteligencji w e-marketingu, algorytmy sztucznej inteligencji, test Turinga, narzędzia sztucznej inteligencji np. czat boty, wirtualni asystenci, machine learningPiotr Krauschar

Prezes Zarządu F11 Agency

Media Cyfrowe
Media w InternecieRodzaje mediów w internecie, w tym media społecznościowe, blogi, vlogi, fora dyskusyjne, internetowe radio i telewizja, zasady działania portali informacyjnych i rozrywkowych, pozyskiwanie contentu,Piotr Krauschar

Prezes Zarządu F11 Agency

E-marketing, Big Data, Data Science
E-marketing, Big Data, Data SciencePojęcie e-marketingu, pozycjonowanie, ad-words, video marketing, content marketing, marketing wirusowy, marketing na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, pojęcie Big Data i Data Science oraz ich zastosowanie w marketinguPiotr Krauschar

Prezes Zarządu F11 Agency

Część II: Prawne aspekty nowych technologii
Ochrona oprogramowania komputerowego
Prawna ochrona programów komputerowych w prawie autorskim w Polsce, Europie i USAOchrona programów komputerowych zgodnie z prawem autorskim z uwzględnieniem orzecznictwa TS UE, dochodzenie roszczeń cywilny i karnych związanych z naruszeniem praw do programu komputerowego, wyjątki od ochrony np. interoperacyjność, badanie funkcjonowania oprogramowaniaDr Marcin Balicki

adwokat SPCG

Prawne aspekty licencjonowania oprogramowania i chmury obliczeniowej
Licencjonowanie oprogramowania- aspekty prawne: modele i klauzule umowne

 

 

 

 

Oprogramowanie jako usługa- SaaS / Cloud computing

Modele licencjonowania oprogramowania; rodzaje licencji: B2B, B2C (EULA), licencje open source; licencje użytkownika końcowego (EULA) a ochrona konsumenta; klauzule z umów licencyjnych-analiza np. klauzula „as is” lub klauzula indemnifikacyjna (idemnity clause); transpozycja (lokalizacja) umów amerykańskich na grunt polski; dodatkowe świadczenia np. usługi serwisowe, upgrade a umowa licencyjna.

 

 

 

 

Korzystanie z oprogramowania w modelu chmurowym (cloud computing) i SaaS (Software as a Service), w tym praktyczne zagadnienia umów chmurowych / SaaS, regulaminy świadczenia usług, odpowiedzialność dostawców usług, analiza ryzyka (w tym ryzyko vendor lock-in, migracja do chmury zagranicznej) oraz wybrane regulacje sektorowe (sektor finansowy, publiczny) wpływające na korzystanie z oprogramowania w tym modelu.

dr Arkadiusz Michalak

radca prawny/rzecznik patentowy

Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Własności Intelektualnej

 

Dr Damian Karwala

radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS

 

Gry komputerowe i e-sport
Branża gier komputerowych – ramy prawnePrzedstawienie standardowych umów w branży – umowy wydawnicze, o development, umowy z wykonawcami, twórcami, producentami silników – na co patrzeć, czego się wystrzegać; Problem gier hazardowych i lootboxów; Współpraca marketingowa z podmiotami spoza branży – opowieści z krypty; Możliwości finansowania produkcji gier – ulgi podatkowe, B+R, kulturowe gry wideo, etc.; Platformy dystrybucji treści i zasady ich obowiązujące, ze szczególnym uwzględnieniem cloud gamingu; Ochrona gracza – kwestie geo-blocking, games as a service, ePrivacy, RODO; Samoregulacja – PEGI, USK, ESRB; Przykłady regulacji z innych porządków prawnych – handel kontami, boosting etc.; Big data w służbie branży, przykłady praw własności przemysłowych;Adw. Jakub Kubalski

Partner

SSW Pragmatic Solutions

E-sport apekty prawneRelacje z wydawcami gier – czy wymagana jest licencja na organizację turnieju?; Relacje z zawodnikami – jakie umowy zawierać, jak wyglądają transfery, jak rozpowszechniać wizerunki zawodników; Doping, ustawianie meczów i turniejów, ryzyko sportowe i kontuzje; Streaming oraz rozpowszechniania rozgrywek; Regulaminy turniejów, organizowanie imprez masowych; Krajowe i międzynarodowe organizacje eSportowe i ich działalnośćAdw. Jakub Kubalski

Partner

SSW Pragmatic Solutions

Cyberbezpieczeństwo
Cyber bezpieczeństwo- aspekty prawneKryminologiczne, karnomaterialne i karnoprocesowe zagadnienia cyberprzestępczości;

akty prawa międzynarodowego i unijnego w zakresie cyberprzestępczości; przestępstwa przeciwko ochronie informacji; przestępstwa przeciwko własności intelektualnej; przestępstwa związane z nielegalną treścią; przestępstwa przeciwko mieniu ; pojęcie, klasyfikacja i cechy charakterystyczne dowodów elektronicznych

Adw. dr Natalia Daśko

Centrum Badań nad Cyberprzestępczością WPIA UMK

Financial Technology (Fintech)
Finansowe i bankowe systemy elektroniczneSpecyfika funkcjonowania rynku finansowego; formy reglamentacji działalności Fitechów – kiedy i jaka licencja jest potrzebna? granice ustawowe świadczenia usług finansowych – gdzie kończy się innowacja a zaczyna interwencja nadzoru? zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy – podstawowy problem każdej działalności innowacyjnej.Wojciech Kapica

radca prawny, partner w kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k.

Prawne aspekty Internetu rzeczy
Prawne aspekty Internetu rzeczy (IOT)Pojęcie „internetu rzeczy”, przykłady (systemy zdalnego odczytywania liczników, monitorowania zużycia zasobów czy warunków środowiskowych, monitorowanie stanu zdrowia, inteligentny dom); Sieci M2M, czyli Machine-To-Machine, komunikacja między urządzeniami i ich wiedza, dzięki której są zdolne do samodzielnego podejmowania decyzji; skalowalność, lokalizacja i śledzenie położenia, możliwości samoorganizacji, zarządzanie danymi, wbudowane bezpieczeństwo i ochrona prywatności, zasady przetwarzania danych; nowe technologie, wykorzystanie fali radiowych do przesyłania danych (RFID); zakres przetwarzania, cel, okres przechowywania danych, anonimizacja, dane wrażliwe, transparentność, podstawy przetwarzania danych, realizacja praw podmiotów danych, bezpieczeństwo, urządzenie końcowe, PIA/DPIA – ocena ryzyka przetwarzania danych; aspekty telekomunikacyjne, dotyczące ochrony zdrowia, własności intelektualnej, odpowiedzialność dostawców, cyberbezpieczeństwo.Patrycja Lubieniecka

radca prawny

Kancelaria Prawna Patrycja Lubieniecka

Internet a dobra osobiste oraz domeny internetowe
Ochrona dóbr osobistych w internecie

 

 

 

Spory o domeny internetowe

Specyfika naruszeń dób osobistych w internecie, wpisy na portalach i platformach jak przykłady naruszeń dóbr osobistych; przeciwdziałanie naruszeniom dóbr osobistych w internecie, zwalczenie naruszeń dób osobistych, standardy oceny sądowej internetowych naruszeń dóbr osobistych w internecie.

 

 

 

 

Światowy system nazw domen internetowych – powstanie i funkcjonowanie. Organizacja ICANN.
Rola rejestru domeny najwyższego poziomu. Domeny najwyższego poziomu – modele rejestracji i utrzymywania nazw domen. Relacja prawna pomiędzy rejestrem a rejestratorem. Charakter nazwy domeny internetowej. Spory dotyczące nazw domen internetowych. Rola sądów polubownych w rozwiązywaniu sporów o nazwy domen.

Anna Kruszewska

radca prawny, partner

Hasik, Rheims i Partnerzy

 

 

 

Artur Piechocki
radca prawny
APLaw

SI a prawo
Sztuczna inteligencja a prawoPojęcie i rodzaje sztucznej inteligencji (AI), zastosowanie sztucznej inteligencji w kancelariach prawnych; szanse i ryzyka dla prawników; planowanie kariery w kontekście rozwoju AI, inteligentne umowy (smart contracts), sztuczna inteligencja, a zasada twórczości w prawie autorskim i patentowym, odpowiedzialność prawna maszyn autonomicznych; interakcje z robotami a oświadczenia woli, koncepcja sztucznej osoby prawnej; International Association for Artificial Intelligence and Law.dr Arkadiusz Michalak

radca prawny/rzecznik patentowy

Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Patentowa

Reklama w internecie-prawo platform internetowych
Prawo platform internetowych

 

 

 

Prawne aspekty reklamy w Internecie

 

platformy internetowe  – regulacje i ograniczenia; Stosunki P2B (Platfrom to Business), Rozporządzenie 2019/1150, Platformy internetowe a prawo konkurencji, platformy internetowe a nieuczciwe praktyki rynkowe, projektowane regulacje unijne Digital Service Act Package obejmujące Digital Services Act oraz Digital Market Act

 

 

klasyfikacja reklamy w kontekście prawnym i jej uregulowanie; niestandardowe formy reklamy reklamy [w tym AdWords, e-mail marketing, content marketing, influencer marketing; reklama „zakazana”, reklama nieuczciwa, spam, spyware i Adare ; Profilowanie, segmentacja, targetowanie, programmatica ochrona danych osobowych ;samoregulacja i inicjatywy rynku online.

 

 

dr Arkadiusz Michalak

radca prawny/rzecznik patentowy

 

Sandra Wieczorek

radca prawny w Grupie Wirtualna Polska

Ochrona danych osobowych w marketingu
Dane osobowe a marketingDane osobowe – co to właściwie jest? Czy cookie ID może być daną osobową? ; Kto jest kim w układance marketingu digital z punktu widzenia danych osobowych; status wydawcy, reklamodawcy, podmiotu świadczącego usługi analityczne, administratora funpaga; czy na remarketing i inne digitalowe działania w Internecie potrzebna jest zgoda z RODO i z prawa telekomunikacyjnego? Czy można bazować w tym względzie na uzasadnionym interesie? Jaką umowę reklamodawca powinien zawrzeć z wydawcą czy z podmiotem świadczącym usługi analityczne?Izabela Kowalczuk-Pakuła

radca prawny, Partner

Bird & Bird

Paweł Meus

Director Legal Open X

 

 

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU