#

Warunki finansowe

Szkoła IT/TMT 2024 *

Standardowa cenaRadcy prawni/adwokaciStudenci/Aplikanci
6000 zł brutto
przy zapisach do 30.09.2023
4280 zł brutto
przy zapisach do 30.09.2023
3980 zł brutto
przy zapisach do 30.09.2023
6500 zł brutto
przy zapisach po 30.09.2023
4480 zł brutto
przy zapisach po 30.09.2023
4280 zł brutto
przy zapisach po 30.09.2022
Zniżki:

– 15% dla absolwentów IP Centrum

– 15% za pakiet Szkoła IP

+ Szkoła IT&TMT

– 5% dla uczestników IP Centrum

Summer Camp

Zniżki:

– 15% dla absolwentów IP Centrum

– 15% za pakiet Szkoła IP

+ Szkoła IT&TMT

– 5% dla uczestników IP Centrum

Summer Camp

Zniżki:

– 15% dla absolwentów IP Centrum

– 15% za pakiet Szkoła IP

+ Szkoła IT&TMT

– 5% dla uczestników IP Centrum

Summer Camp

*Podane ceny uwzględniają należne podatki. Cena obejmuje prezentacje szkoleniowe. Możliwość ustalenia płatności ratach (maksymalnie 5). W przypadku płatności w ratach należy doliczyć 5% do podanej powyżej ceny. Opłata w wysokości 5% jest doliczana do pierwszej faktury. Centrum wystawia odpowiednie dokumenty księgowe na potwierdzenie dokonanych wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zajęcia szkoły odbywają się w formie on-line + 2 spotkania stacjonarne w Warszawie (hybryda)

Masz pytanie dotyczące rekrutacji ? Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań: FAQ- rekrutacja

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU