#

Warunki finansowe

Szkoła Praw Własności Intelektualnej 2023/2024 *

Standardowa cenaRadcy prawni/adwokaciStudenci/Aplikanci
5000 zł brutto
przy zapisach do 31.05.2023
4200 zł brutto
przy zapisach do 31.05.2023
3900 zł brutto
przy zapisach do 31.05.2023
5500 zł brutto
przy zapisach po 31.05.2023
4600 zł brutto
przy zapisach po 31.05.2023
4200 zł brutto
przy zapisach po 31.05.2023

Podane ceny uwzględniają należne podatki. Cena obejmuje prezentacje szkoleniowe. Możliwość ustalenia płatności ratach (maksymalnie 5). W przypadku płatności w ratach należy doliczyć 5% do podanej powyżej ceny. Opłata w wysokości 5% jest doliczana do pierwszej płatności. Centrum wystawia odpowiednie dokumenty księgowe na potwierdzenie dokonanych wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czas trwania Szkoły IPPaździernik 2023-czerwiec 2024
Dni zajęćCo druga sobota miesiąca
Godziny zajęćg. 10-17 (przerwa na lunch g. 13-14)
Forma zajęćHybryda: on-line 70% oraz minimum 3  zajęcia stacjonarne w Warszawie
Punkty dla radców prawnych i adwokatówMożliwość zaliczenia Szkoły IP do obowiązku doskonalenia zawodowego

 

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU