#

Lokalizacja szkoły IT&TMT

Wyłady szkoły IP odbywają się w Warszawie

Zajęcia Szkoły IP odbywają się w salach konferencyjnych Szawa Conference przy ul. Jutrzenki 137 w Warszawie

 

 

Link do google maps: https://goo.gl/maps/yaDewf5VDv45Wvdc6

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU