Znak towarowy jako instrument komercjalizacji sportu

 • Znak towarowy jako instrument komercjalizacji sportu

  Autor: Magdalena Imburska Wydawca: IP Centrum Format: pdf Ilość stron: 36 Licencja: zgodnie z regulaminem sklepu numer ISBN: 978-83-963188-2-4  

  Cena brutto:
  30 zł
  szt.
  Praca ma na celu zbadanie roli znaków towarowych w świetle zjawiska postępującej komercjalizacji sportu oraz ukazanie ich odmiennego charakteru i istotnej roli w globalnej gospodarce rynkowej. W pierwszym rozdziale ukazana jest ogólna charakterystyka znaków towarowych związanych ze sportem oraz analiza pełnionych przez nie funkcji. Przybliżone zostało także zjawisko komercjalizacji sportu w świetle używania oznaczeń odróżniających. W drugim rozdziale poddano analizie narzędzia komercjalizacji znaków towarowych, takie jak merchandising, sponsoring oraz przekaz medialny. W ostatnim rozdziale omówione zostały współczesne wyzwania dla sportowych znaków towarowych - ambush marketing oraz cyber-squatting.

  NASI PARTNERZY

  Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
  BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
  POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU