Ochrona graficznego interfejsu użytkownika jako utworu i wzoru przemysłowego.

 • Ochrona graficznego interfejsu użytkownika jako utworu i wzoru przemysłowego.

  Autor: Dominik Szafraniec

  Wydawca: IP Centrum

  Format: pdf

  Ilość stron: 44

  Licencja: zgodnie z regulaminem sklepu

  Cena brutto:
  30 zł
  szt.

  Celem niniejszego opracowania jest analiza tematyki ochrony graficznego interfejsu użytkownika jako elementu programu komputerowego, strony internetowej, gry komputerowej lub innego oprogramowania, w prawie autorskim, a także analiza możliwości rozszerzenia jego ochrony jako wzoru przemysłowego.

  Największe problemy z ochroną interfejsu dotyczą jego funkcjonalności poza programem i ochrony poszczególnych elementów zwłaszcza graficznych. Możliwe, że zakres ochrony programów komputerowych obejmuje także ten ich element. Podjęta zostanie próba rozstrzygnięcia tej kwestii w oparciu o rozważania doktryny, najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz sądów polskich.

  Choć dotychczasowe wyroki wskazują na brak ochrony w takich przypadkach, to jednak stanowisko Trybunału dopuszcza pewne sytuacje, gdy nawet odseparowany interfejs podlega ochronie. Źródłem problemów z przyznaniem ochrony interfejsowi są wszystkie elementy, które nie są bezpośrednio zapisane w kodzie programu (czy jego elemencie odpowiedzialnym za interfejs) generowanym na urządzeniu krańcowym np. monitorze poprzez interakcję użytkownika z interfejsem lub bez jego udziału. Zakres ochrony programów komputerowych nie określa jasno tego zjawiska.

  NASI PARTNERZY

  Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
  BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
  POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU