#

Niekonwencjonalne znaki towarowe. Pole kreatywności w sformalizowanym systemie ochrony prawnej

 • Niekonwencjonalne znaki towarowe. Pole kreatywności w sformalizowanym systemie ochrony prawnej

  Autor: Daria Krukowska Wydawca: IP Centrum Format: pdf Ilość stron: 102 Licencja: zgodnie z regulaminem sklepu numer ISBN: 978-83-963188-1-7

  Cena brutto:
  45 zł
  szt.
  W pracy podjęta została analiza pojęcia i cech niekonwencjonalnych znaków towarowych w systemie międzynarodowym, unijnym oraz w porządkach krajowych. Na podstawie literatury przedmiotu oraz konkretnych przykładów z orzecznictwa ukazano historię znaków niekonwencjonalnych, ich funkcje, rodzaje oraz problemy dotyczące rejestracji. Szczególny nacisk został położony na scharakteryzowanie poszczególnych rodzajów znaków niekonwencjonalnych takich jak kolory, smaki, zapachy, dźwięki, hologramy i znaki przestrzenne. Ideą towarzyszącą niniejszej pracy było zwrócenie uwagi na zniesienie wymogu graficznej przedstawialności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz jego wpływ na przyszłe rejestracje znaków niekonwencjonalnych.

  NASI PARTNERZY

  Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
  BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
  POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU