Hosting jako usługa społeczeństwa informacyjnego wobec naruszeń praw autorskich dokonywanych w Internecie

 • Hosting jako usługa społeczeństwa informacyjnego wobec naruszeń praw autorskich dokonywanych w Internecie

  Autor: Katarzyna Kluczka Wydawca: IP Centrum Format: pdf Ilość stron: 120 Licencja: zgodnie z regulaminem sklepu

  numer ISBN: 978-83-963188-3-1

  Cena brutto:
  45 zł
  szt.
  Niniejsza praca poświęcona jest tematyce hostingu jako usługi społeczeństwa informacyjnego. W rozprawie opisano problem naruszeń praw autorskich związanych z jej wykorzystywaniem. Omówione zostały poszczególne przepisy amerykańskiej ustawy Digital Millenium Copyright Act, postanowienia tzw. dyrektywy o handlu elektronicznym, a także implementujące ją akty prawne państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym polska ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wskazano na trudności interpretacyjne dotyczące pojęć zawartych zarówno w unijnym, jak i polskim akcie prawnym, które powodują liczne problemy ze stosowaniem prawa w praktyce. Opisane zostały przesłanki dla wyłączenia odpowiedzialności hostingodawców za dokonane naruszenia prawa autorskiego oraz zasady jej ponoszenia. Zaznaczono kierunki rozwoju prawodawstwa dotyczącego hostingu oraz innych usług świadczonych przez dostawców internetowych. W pracy przedstawione zostały także kontrowersje towarzyszące planowanym przez Komisję Europejską zmianom, w tym propozycji nowej dyrektywy; zwrócono też uwagę na konieczność nowelizacji przepisów w celu zapewnienia skutecznej ochrony podmiotom prawa autorskiego, jak również prawidłowego funkcjonowania Internetu.

  NASI PARTNERZY

  Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
  BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
  POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU