Nowa monografia dr Arkadiusza Michalaka

"Nowa monografia dr Michalaka"

Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie oprogramowaniem komputerowym w erze sztucznej inteligencji

Arkadiusz Michalak: Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie oprogramowaniem komputerowym w erze sztucznej inteligencji.

Seria: Monografie Prawnicze Premiera: Wrzesień 2021 r. Rok wydania: 2021 Oprawa: Twarda Liczba stron: 555

Tematyka prawnych aspektów sztucznej inteligencji, której centralnym elementem jest program komputerowy zaczyna wkraczać w fazę regulacyjną budząc jednocześnie w ostatnim czasie coraz szersze zainteresowanie doktryny. Kluczowym zagadnieniem w ramach tego obszaru jest problematyka odpowiedzialności zarówno kontraktowej jak i deliktowej.

Monografia podejmuje zagadnienia odpowiedzialności cywilnoprawnej w obrocie oprogramowaniem komputerowym w erze sztucznej inteligencji w świetle regulacji prawa cywilnego, autorskiego, ochrony konsumenta w tym dyrektywy 2019/770 (dyrektywa cyfrowa) oraz dyrektywy 2019/771 (dyrektywa towarowa), zaś w obszarze deliktowym także w kontekście unormowań ustawodawstwa z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych, gdzie analizie prawnej zostają poddane takie praktyki rynkowe jak antropomorfizacja sztucznego agenta, fake newsdeep fake, działalność robotów indeksujących czy tzw. skrobanie stron internetowych, a także oprogramowanie (spyware) i roboty szpiegujące (spybots).

Teoretyczne rozważania wzbogacone są również analizą kwestii odpowiedzialności w najbardziej typowych umowach występujących w obrocie komputerowym tj. umowie licencyjnej, umowach wdrożeniowych, umowach dotyczących „zwinnego oprogramowania”, umowach serwisowych czy udostępniania oprogramowania w modelu SaaS.

Do nabycia w wydawnictwie C.H.Beck: https://www.ksiegarnia.beck.pl/20278-odpowiedzialnosc-cywilnoprawna-w-obrocie-oprogramowaniem-komputerowym-w-erze-sztucznej-inteligencji-arkadiusz-michalak?fbclid=IwAR3rBVTJuFliqxhVuIsQzjvas2LWkMjel0WSs6TAoek-dCzMQQLwNtf19aY#opis

 

 

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU