Szkoła IT/TMT 2021 ruszyła w styczniu 2021 r.

Wystartowała II edycja Szkoły IT/TMT. Ponad 20 uczestników, pasjonatów nowych technologii postanowiło konstruktywnie wykorzystać czas pandemii do rozwoju swojej wiedzy i umiejętności.  Zajęcia odbywaj się on-line. Mamy nadzieję, że osiągniemy tak samo pozytywne oceny jak w zeszłym roku.

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU