Szkoła IT 2022 wystartowała. Komplet uczestników 30 osób.

Szkoła Prawa Nowych Technologii wystartowała

Szkoła IT 2022 ruszyła !

Szkoły IT/TMT wystartowała. 30 uczestników rozpoczęło swoją przygodę z nowymi technologiami. 

 

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU