Technologia VR w 13 edycji Szkoły

Technologia VR w 13 edycji Szkoły

Inwestujemy w platformę edukacyjną z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości !

Inwestujemy w platformę edukacyjną z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości !
IP Centrum i EPICVR podpisało list intencyjny w sprawie rozwoju platformy edukacyjnej opartej na technologii VR w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej IP Centrum. Nowe rozwiązania chcemy wdrożyć już w 13 edycji szkoły IP po zniesieniu ograniczeń pandemicznych. Więcej informacji przekaże wkrótce dr Arkadiusz Michalak z IP Centrum oraz Adrian Łapczyński z EPIC VR.

 

 

NASI PARTNERZY

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru oferty i nie kreują prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Centrum lub osoby z nim współpracujące. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na niniejszej stronie w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody poniesione z tego tytułu, podjęte na podstawie lektury niniejszej strony.
BROSZURA INFORMACYJNA CENTRUM – POBIERZ PDF
POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   REGULAMIN SKLEPU